5 enkle å gå glipp av sikkerhetstips på arbeidsplassen å dele med teamet ditt (2023)

Skrevet avSeraine PageamMo, 07.06.2021

(Video) Learning Laptop Hardware and Preparing for the A+ Exams

5 easy-to-miss workplace safety tips to share with your team (1)Hvor trygg er jobben din?

Hvis du tror at litt oppdatert opplæring og delte sikkerhetstips på arbeidsplassen er på tide, er juni måneden du bør tenke på.

Juni er nasjonal sikkerhetsmåned, beste tid for å diskutere sikkerhetstips på arbeidsplassen. Det er også 25-årsjubileet for overholdelse som fremmer sikkerhet i lokalsamfunn, på jobb og hjemme.

Bare i 2019, ifølge National Safety Council, var det mer enn 5000 dødsulykker på jobben – det meste siden 2007. Ikke la arbeidsplassen din bli en av disse statistikkene i år.

Nedenfor deler vi sikkerhetstips og engasjementsideer på arbeidsplassen for å promotere National Safety Month.

For en tryggere arbeidsplass for alle!

Tips #1: Forhindre hendelser før de starter

Måter å redusere ulykker og hendelser på inkluderer å identifisere store risikoer og ta proaktive sikkerhetstiltak. Dette inkluderer å unngå snarveier og forhaste arbeidsoppgaver for å få ting gjort raskere. Overholdelse av riktige sikkerhetsprosedyrer og protokoller sikrer generelt sikkerheten til alle ansatte i en gitt avdeling. Som ansatt, gjør det til en prioritet å fullt ut forstå alle sikkerhetsprotokoller. Utrygg? Spør avdelingsleder eller leder om en oppdatering.

Ledertips:Gi ukentlig eller månedlig sikkerhetsopplæring til dine individuelle avdelinger etter behov. Selvtilfredshet er en av de vanligste årsakene til arbeidsulykker. Ikke la selvtilfredshet på arbeidsplassen forårsake skade.

Tips #2: Fokuser på god holdning

Enten du sitter eller står hele dagen, hjelper fokus på god holdning kroppen din til å opprettholde balanseevnen. Det kan også øke din evne til å delta i en rekke fysiske og behagelige aktiviteter, inkludert tennis, dans, golf, løping og mer. Holdning kan også påvirke hodepinefrekvens, energinivåer og nakkespenninger. Å sikre at holdningen din er riktig justert kan forhindre pågående helseproblemer som hodepine og ryggsmerter.

God holdning betyr:

 • Haken din er parallell med gulvet
 • Skuldrene dine er i vater
 • Du har en nøytral ryggrad
 • Magemusklene dine er anspente
 • Hoftene og knærne dine er rette
 • De holder kroppsvekten jevnt fordelt.

Holdning påvirker mer enn du tror. Sjekk inn regelmessig i løpet av dagen for å forsikre deg om at ryggraden er rett og at skuldrene ikke er senket. Med tiden vil du oppdage at det ikke er så vanskelig å opprettholde riktig holdning.

Ledertips:Invester i ergonomisk utstyr for dine ansatte for å fremme god holdning. Ryggstøtter, komfortable arbeidsstoler og tilpassede arbeidsstasjoner kan holde dine ansatte trygge og sunne.

Tips #3: Ta regelmessige pauser

Å ta hyppige pauser er en fin måte å gi en umiddelbar mulighet for stressavlastning på arbeidsplassen. Hvis en kollega eller jobb er utfordrende, trekk deg tilbake. Å ta en pause tvinger deg også til å reise deg fysisk og forlate arbeidsstasjonen, noe som forbedrer blodstrømmen og sirkulasjonen. Pleier du å sluke lunsjen ved skrivebordet ditt? Gå vekk. Å jobbe 24/7 uten pause vil føre til at du føler deg overarbeidet og stresset - alltid en usunn og usikker arbeidspraksis.

Ledertips:Oppmuntre dine interne og eksterne ansatte til å ta hyppige pauser. Be dem prøve noe nytt i lunsjpausen denne uken og forleng tiden slik at de kan ta vare på seg selv, trene eller gjøre noemeditasjonstid.

Tips #4: Gjør ditt beste for å minimere stress

Reduser arbeidsstress når det er mulig for å holde deg frisk, både mentalt og fysisk. Ved å kjenne til de fysiske og følelsesmessige tegnene på stress, kan du bedre håndtere symptomene og arbeidsmengden. Det er viktig å innse at effekten av stress på jobben kan variere fra mild til alvorlig.

De fysiske tegnene på stress er:

 • utmattelse
 • Svette
 • brystsmerter
 • fordøyelsesbesvær
 • muskelspenninger
 • hjertebank
 • svakt immunsystem
 • smerte og hodepine

Symptomer på psykisk stress kan være:

 • irritabilitet
 • Kval
 • hukommelsesproblemer
 • søvnforstyrrelser
 • dårlig beslutningstaking

Langvarig stress kan ha alvorlige konsekvenser for psykisk helse og den fysiske kroppen. Å finne måter å håndtere stress på på en sunn måte vil være til nytte både på kort og lang sikt.

Ledertips:Skap et stressfritt og sunt arbeidsmiljø hvis mulig. Overdreven stress på jobben gjør at jobben ikke er trygg; Veilederen er ansvarlig for sikkerheten. Ta ansvar og spør ansatte hvordan du kan hjelpe. Penger23 Ekspertteknikker for angsthåndtering for å hjelpe dine ansatte.

Tips #5: Vær på vakt

Utmattelse vil kreve sin toll hvis du ikke er forsiktig. Og hvis du jobber nattskift, er sikkerhetshendelser 30 % høyereDet nasjonale sikkerhetsrådet. Uavhengig av jobben din kan det være farlig for deg og andre å sovne på jobben. Hvis du sover på vei til jobb, kan det være dagen du må avbestille eller be om å komme senere. Hvis du stadig er søvnmangel, kan det være lurt å oppsøke lege for å løse problemet.

Ledertips:Sett en overtidsgrense. Ansatte som brenner ut på jobb har større sannsynlighet for å lide av kronisk stress, søvnløshet og andre fysiske plager. Oppmuntre teamet ditt til å ta ferier og fri når de trenger å hvile.

Engasjer teamet ditt ved å dele sikkerhetstips på arbeidsplassen

Minn ansatte på at de fleste skader og dødsfall på arbeidsplassen kan forhindres ved å følge sikkerhetsregler og protokoller på arbeidsplassen. Selv om det er så enkelt som å bruke vernebriller på stedet, er dette viktige påminnelser som kan bidra til å redusere skader og til og med redde liv.

Her er noen måter å dele sikkerhetstips på arbeidsplassen på en engasjerende måte:

 • Legg ut brudd i jobbdetaljer -Samtidig somnasjonal sikkerhetsmåned, ta deg tid til å oppdatere utdaterte sikkerhetspolicyer og prosedyrer. Snakk kort med dem i et møte, og sørg for å sende en e-post til det du diskuterte og legg det iøynefallende ut på en oppslagstavle. Sørg også for at personalet ditt vet hvem de skal kontakte for å rapportere arbeidsskader.
 • Ta en omvisning på arbeidsplassen din -Få de ansatte til å bevege seg for denne aktiviteten. Hvis teamet ditt jobber i et fysisk yrke, er dette en ideell mulighet for lederskap til aktivt å se hvor utglidninger kan oppstå. Besøk nettstedet før du tar teamet ditt med på en omvisning for å se hvor det finnes sikkerhetsrisikoer. Selv i kontormiljøer er det mange muligheter til å gjennomgå sikkerhetstips på arbeidsplassen – som hvor du kan finne deg selv i tilfelle brann eller hvordan du forbereder deg på en aktiv skytesituasjon.
 • Har du sikkerhetsopplæring -Noen ganger er et oppfriskningskurs nødvendig. Hvis det er en stund siden sikkerhetsregler har blitt tatt opp på arbeidsplassen din, ta deg tid denne måneden til å gjøre det til en prioritet. Organiser én klasse gjennom måneden eller en serie med flere interaktive workshops for å engasjere de ansatte. Vurder å gjøre det samme gjennom året når organisasjonen din oppdaterer sikkerhetspolicyer.
 • Dele materiell om arbeidssikkerhet -Det nasjonale sikkerhetsrådets nettsted har mange av disse.verktøy og ressurserarbeidsgivere kan bruke under National Security Month og utover. Finn materiale du kan dele om en rekke emner, inkludert jobbtrøtthet, sikker kjøring, skadefakta og mer.
 • Del morsomme sikkerhetsregler på arbeidsplassen -Av en eller annen grunn har folk en tendens til å huske konsepter, ideer og aktiviteter bedre når de kombineres med humor. Hvis du vil at de ansatte skal huske sikkerhetsopplæringen eller sikkerhetstipsene på arbeidsplassen, legg til litt humor. Nettstedet for høyhastighetstrening deler noenmorsomme helse- og sikkerhetsreglersom ville få folk flest til å le.

Har du noen sikkerhetstips på arbeidsplassen for å holde ansatte engasjerte under den nasjonale sikkerhetsmåneden?Del gjerne i kommentarene nedenfor!

5 easy-to-miss workplace safety tips to share with your team (2)

Saker:trivsel på jobb

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated: 07/31/2023

Views: 5799

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.